Menu witryny

Sponsorzy

Partnerzy


Regulamin III CPK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Czyż   
wtorek, 08 maja 2012 00:00

 

 

Regulamin III Częstochowskiego Pucharu Karpiowego 2012r.

 

1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach i zgodnie z zasadą "catch and relase", czyli złów i wypuść. 
2. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb i dużego podbieraka karpiowego.

3. Dozwolone jest używanie środków pływających zarówno do nęcenia jak i wywożenia zestawów oraz podbierania ryb. Wstępnie ustalamy wywózkę w godzinach: 9-10.30 oraz 18-19.30.Poza wyznaczonymi godzinami pływanie dozwolone tylko w przypadku holu lub wywożenia zestawów po braniu (także w nocy, po zgłoszeniu tego faktu organizatorom-telefon lub sms). ZAKAZ WYPŁYWANIA POD WPŁYWEM ALKOHOLU!! Wywózka tylko po podpisaniu oświadczenia, że uczestnik wypływa na własną odpowiedzialność.
4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania i zakładania kapoka podczas pływania po zbiorniku. Organizator nie będzie dostarczał kapoków. 
5. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się pływania po zbiorniku zawodnikom, którzy nie będą mieli na sobie założonych kamizelek ratunkowych (kapoków). Każdy z zawodników, a także asystent, którzy będą pływać po zbiorniku muszą mieć założone kapoki. Zawodnicy, którzy nie będą posiadali kapoków mogą łowić wyłącznie z brzegu nie używając środka pływającego w postaci pontonu czy łódki. Organizator lub sędzia ma prawo sprawdzić czy zawodnicy posiadają kamizelki ratunkowe. Zawodnicy, którzy będą pływać własnymi środkami pływającymi robią to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność i nie mogą rościć sobie jakichkolwiek praw w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki zawodników podczas trwania zawodów.

6.Obowiązuje całkowity zakaz używania silników spalinowych.

7.Dozwolone jest łowienie metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na 4 wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej. 
8.Obowiązuje całkowity zakaz używania zanet i przynet pochodzenia zwierzęcego. 
9. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie amury o masie powyżej 2 kg. 
10. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu. 
11. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody. 
12. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych (JEDEN WOREK = JEDNA RYBA). 
13. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody. 
14. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami. 
15. Z uwagi na to, że zawody karpiowe są rozgrywane zgodnie z zasadami fair play prosi się wszystkich zawodników o umożliwienie wyholowania ryby, która wejdzie w żyłki drużyny sąsiadującej. Zgodnie z zasadami fair play drużyna sąsiednia powinna, (choć nie musi) wyjąć wędki z wody w celu umożliwienia wyholowania ryby. 
16. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. 
17. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę wszystkich złowionych ryb, wówczas o wyższym miejscu decyduje większa liczba złowionych karpi a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę. 
18. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska, nie dalej niż 5 metrów w jedną i w drugą stronę od wbitego palika z numerkiem. 
19. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). 
20. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. 
21. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody. 
22. Na stanowisku mogą przebywać jedynie zawodnicy i asystenci. Osoby nie biorące udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. 
23. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się zawodnikom samochodami. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizator i sędziowie . 
24. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny. 
25. Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym poinformować organizatora. 
26. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną. 
27. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca. 
28. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników. 
29. Wymaga się od zawodników rozbijania namiotów bezpodłogowych. 
30. Za każde zachowanie niezgodne z regulaminem zawodów drużyna może otrzymać kary upomnienia tj: 1-upomnienie -2kg, 2-upomnienie -4kg, 3-upomnienie równa się z dyskwalifikacją zespołu. 
31. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zakazać wywożenia zestawów lub nawet przerwać zawody. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.
32. Organizator zastrzega sobie możliwość udziału w zawodach.
33. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
34. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania aktualnej opłaty PZW na wędkowanie w okręgu częstochowskim (ewentualnie porozumienie).

Procedura zgłaszania połowu

1.Złowioną rybę należy zgłosić telefonicznie sędziemu zaraz po złowieniu.

2.Każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego – inaczej nie będzie zaliczona.

3.Oficjalnym dokumentem jest karta połowów sędziego wagowego w której zapisuje się:

-Nazwisko zawodnika, który złowił rybę oraz nr stanowiska.

-Datę i godzinę połowu,

-Wagę i gatunek ryby,

- Zawodnik podpisuje zgodność danych połowu.

4. Organizator dopuszcza możliwość dokonania ważenia amura w obecności dwóch sąsiednich drużyn, jeżeli tak zadecyduje telefonicznie sędzia. Jeżeli amur został złapany przez drużynę CQC, drużyną potwierdzającą wagę ryby nie może być inna drużyna CQC. W takim przypadku, do ważenia wzywana jest kolejna sąsiadująca drużyna (nie CQC).

ASYSTENT DRUŻYNY

Każda z drużyn III CPK może, (ale nie musi) zabrać ze sobą asystenta do pomocy podczas zawodów. Asystent zobowiązany jest do zarejestrowania się w biurze zawodów tak jak zawodnicy. Asystent podczas zawodów może jedynie pomagać drużynie przy: 
- przygotowaniu stanowiska, 
- wywózce zestawów, ale tylko wiosłując lub sterując środkiem pływającym, 
- pilnowaniu całego stanowiska, gdy z jakiś przyczyn obaj zawodnicy opuszczą je lub we dwójkę wywożą zestawy, 
- zgłaszaniu ryb do sędziego, 
- dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków.

Asystentowi nie wolno: 
- przygotowywać zestawów, 
- przygotowywać zanęty oraz nęcić 
- zarzucać wędek, 
- zacinać holować i podbierać ryb,

Opłata za asystenta drużyny wynosi 40zł.

LOSOWANIE STANOWISK

Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób:

Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna, która będzie losować dla siebie numer stanowiska, a następnie z drugiego pojemnika następną drużynę i tak kolejno aż do skończenia losowania. Istnieje możliwość odrzucenia pierwszego wylosowanego stanowiska, które wraca do losowania, nie ma możliwości odrzucenia drugiego wylosowanego stanowiska.

Każdy z uczestników III CPK przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma prawo zdyskwalifikować tę drużynę.

 

 

Terminarz zawodów III CPK 2012r.


Środa 16.05.2012


08.00 - 09.00 - otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników i asystentów.

09.00-10.00 poczęstunek
10.00 - otwarcie zawodów, losowanie stanowisk, rozjazd na stanowiska

12.00 - rozpoczęcie zawodów


Czwartek 17.05.2012

Czas trwania zawodów

 

Piątek 18.05.2012

Czas trwania zawodów

 

Sobota 19.05.2012

10.00 - koniec zawodów.

10.00 - 11.00 - opuszczanie stanowisk, podsumowanie wyników.

11.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.
Poprawiony: sobota, 12 maja 2012 15:55